“We staan voor de belangrijkste douanehervorming in dertig jaar”

“Dit is de belangrijkste hervorming voor de douanediensten van de afgelopen dertig jaar”. Dat heeft administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren van Douane en Accijnzen maandag verklaard. Volgens VBO-topman Pieter Timmermans zal het elektronisch worden van de douaneformaliteiten tijdswinst en efficiency opleveren voor onze bedrijven, terwijl minister van Financiën Johan Van Overtveldt het over “een goede zaak voor onze competitiviteit” heeft, “want naast een verficatietaak hebben onze douanediensten ook een faciliterende taak voor het bedrijfsleven”. De quotes werden afgelegd op het zogeheten Strategisch Comité van het Nationaal Forum maandagmorgen bij de FOD Financiën nabij het Noordstation. Het Nationaal Forum is een consultatie- en overlegplatform met vertegenwoordigers van zowel de privésector als de Belgische douane.
Minister van Financiën Van Overtveldt evalueerde op de bijeenkomst zijn beleidsplan 2015-2019. Dat plan moet onze douanediensten omvormen tot een moderne- en performante organisatie. Van de 135 actiepunten werden dit jaar reeds 74 acties volledig afgerond, wat neerkomt op 55 procent, 48 acties (dus 36 procent) zitten volledig op schema en slechts een minderheid van 13 hebben achterstand opgelopen. “Het permanent bewaken van deze actiepunten moet de concurrentiepositie van België vrijwaren en een aantrekkelijk ondernemingsklimaat creëren”, aldus de minister.
Eén van de grootste realisaties van dit beleidsplan is het voorbereiden van het nieuwe Douanewetboek van de Unie dat vanaf 1 mei in werking treedt. Dat deze nieuwe wetgeving veel mogelijkheden biedt voor de privésector, blijkt onder andere uit het feit dat het volledige Belgische grondgebied vanaf 1 mei beschouwd wordt als “één grote virtuele haven”. De Belgische bedrijven hebben immers de mogelijkheid om goederen die van buiten de Europese Unie komen gedurende 90 dagen over het hele Belgische grondgebied te vervoeren zonder dat er douanedocumenten moeten worden opgemaakt. Belgische bedrijven moeten zich hiervoor laten erkennen als Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) en moeten een voorraadadministratie van hun goederen bijhouden. Voor logistiek België zal dit de afhandeling van goederen in de lucht en zeehavens vereenvoudigen en versnellen.

bron: Belga