Tienjarig renovatieplan voor alle lange Brusselse tunnels

Tienjarig renovatieplan voor alle lange Brusselse tunnels

Bijna alle lange tunnels in het Brussels gewest worden in een tijdspanne van 10 jaar gerenoveerd. Dat verklaarde Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet bij de voorstelling van het meerjareninvesteringsprogramma voor de beveiliging en renovatie van de wegverkeerstunnels in de bevoegde parlementscommissie. Hij benadrukte dat het programma de aanbevelingen van de bijzondere tunnelcommissie volgt, zoals gesystematiseerde inspecties en een jaarlijkse actualisering van het investeringsprogramma. Het investeringsprogramma omvat twee scenario’s: het eerste waarbij enkel voor de renovatie van de Leopold II-tunnel gebruikt gemaakt wordt van een PPS-construcie, en het tweede waarbij ook voor de Belliard- en Wettunnel deze financieringstechniek gehanteerd wordt. De kosten voor renovatie bedragen voor de komende 15 jaar 50 tot 60 miljoen euro per jaar, stelde Pascal Smet. Hij wees erop dat er momenteel gewerkt wordt aan de Stefania- en Montgommerytunnel. Voor dit en volgend jaar zijn ook voorlopige werk gepland aan de Troon- en Naamsepoorttunnel, terwijl deze zomer de waterdichtingswerken aan Rogiertunnel gebeuren, zodat de grondige renovatie tot 2022 kan wachten. Begin 2017 starten de werken aan de Hallepoorttunnel en tegen eind dit jaar dient het bestek van de Leopold II-tunnel gepubliceerd te worden.

De minister wees erop dat omwille van het behoud van de mobiliteit er enkel ’s nachts en tijdens de vakanties gewerkt worden.
Smet benadrukte nog dat er bijkomend gespecialiseerd personeel voor Brussel Mobiliteit zal aangeworven worden voor de renovatie van de tunnels. Om hoeveel mensen het gaat, maakt momenteel deel uit van een externe audit. Voor het opmaken van de bestekken en het uitvoeren van de nodige studies zal Brussel Mobiliteit de hulp inroepen van een assistent met specifieke technische deskundigheid. Het programma voorziet ook dat de renovatiewerken zullen opgevolgd worden door een politiek opvolgingscomité en door een intern directiecomité binnen Brussel Mobiliteit.

De Brusselse regering stemde vorige week ook in met een hervormingsschema voor Brussel Mobiliteit, terwijl er gewerkt wordt aan het uitwerken van een crisis- en communicatiecentrum waarbij de verschillende actoren inzake mobiliteit en veiligheid verenigd worden.

bron: Belga