Sp.a: “Schrap fiscaal voordeel bedrijfswagens”

Sp.a: "Schrap fiscaal voordeel bedrijfswagens"

Van de 408.000 pure salariswagens in België, wordt 70 procent bestuurd door de 20 procent beste verdieners. Dat concludeert sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven uit cijfers over de spreiding van de salariswagens over de inkomensgroepen in ons land. Het oppositielid lanceert in Het Laatste Nieuws een oproep om de subsidiëring van voordelen in natura stop te zetten en te vervangen door fors lagere lasten voor alle werknemers. Salariswagens zijn auto’s die een werkgever toekent als weinig belaste vorm van loon. Cijfers die Kamerlid Vanvelthoven opvroeg bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt tonen aan dat de verdeling van de salariswagens “echt scheef” zit.

Zeventig procent zit bij de hoogste lonen: 85.200 wagens zitten bij de groep uit inkomensdeciel 2 (tot 58.343 euro bruto per jaar), 205.000 wagens bij de groep uit deciel 1 (meer dan 58.343 euro loon per jaar). “Het voordeel van de salariswagen is met andere woorden weggelegd voor het bestverdienende deel van de bevolking terwijl we er wel met z’n allen door in de file staan”, aldus Vanvelthoven.

De Vlaamse socialisten vinden het tijd af te stappen van deze “filesubsidies” en tal van andere voordelen in natura – zoals maaltijdcheques. “Sloop alle koterijen in onze fiscaliteit en gebruik het geld voor een rechtvaardige taxshift, die resulteert in een forse lastenverlaging voor alle werknemers. Los van het herverdelingseffect, zal dit een positieve impact hebben op het verkeer. Nu worden werknemers vaak gedwongen een auto te nemen als ze opslag willen”, luidt het.

bron: Belga