Seculiere belangengroep vreest dat recht op abortus op de helling komt

Seculiere belangengroep vreest dat recht op abortus op de helling komt

Het Centre d’Action Laïque heeft een online petitie gelanceerd voor het behoud van het recht om te kunnen kiezen voor abortus in België. De seculiere vereniging vreest dat dit recht in het gedrang kan komen door pogingen van bepaalde fracties in het parlement om foetussen een juridisch statuut te geven. De Kamercommissie Justitie heeft sinds enkele maanden opnieuw verschillende wetsvoorstellen rond levenloos geboren kinderen geagendeerd staan, onder meer van Open Vld, sp.a en CD&V. Bedoeling ervan is voornamelijk om ouders in rouw de kans te geven hun doodgeboren kind toch aan te geven bij de burgerlijke stand. Op dit moment ligt die drempel op 180 dagen na de conceptie.

Het voorstel van CD&V verkort de termijn naar 140 dagen na de conceptie, in combinatie met de mogelijkheid om ook na een zwangerschapsduur van minder dan 140 dagen al een akte van aangifte van een levenloos kind te kunnen vragen, weliswaar zonder enig rechtsgevolg.

De kwestie is al tien jaar voer voor debat, maar een consensus bereiken lukte nog niet. Het Centre d’Action Laïque (CAL) vreest echter dat er toch een meerderheid groeit en vreest voor het recht om te kunnen kiezen voor abortus.
“Een rechtspersoonlijkheid geven aan foetussen riskeert afbreuk te doen aan de wet die abortus deels depenaliseert. Elke abortus na de drempel, bijvoorbeeld om medische redenen, zou dan beschouwd kunnen worden als moord”, vreest het CAL.

Het centrum vindt dat de getroffen ouders vooral begeleid moeten worden zoals dat nu al in verschillende ziekenhuizen goed gebeurt, luidt het voorts. “De wet moet rouw toestaan, maar zeker niet opleggen.”
De online petitie van het CAL moet de vrijheid van elkeen om voor abortus te kunnen kiezen dus helpen vrijwaren. Het centrum dringt er ook op aan om de kwestie volledig uit het strafrecht te halen, want op dit moment gaat het slechts om “een gedeeltelijke depenalisering van de vrijwillige zwangerschapsafbreking”.

bron: Belga