Recordaantal scholen neemt deel aan 7e Grote Verkeerstoets

Recordaantal scholen neemt deel aan 7e Grote Verkeerstoets

Een recordaantal van 1.495 lagere scholen in Vlaanderen en Brussel heeft zich ingeschreven voor De Grote Verkeerstoets, samen goed voor meer dan 34.000 leerlingen. De Grote Verkeerstoets loopt het zevende jaar op rij en is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) met steun van de Vlaamse overheid en Ethias. De toets start vandaag en loopt tot vrijdag 29 april. De Grote Verkeerstoets ondersteunt scholen bij de lessen verkeerseducatie in het basisonderwijs en bestaat uit 25 meerkeuzevragen rond vijf thema’s: verkeerstekens, voorrang, positie op de weg, gedrag en attitude, en algemene verkeersregels. De vragen zijn geïllustreerd met realistische foto’s en filmpjes en zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over onder meer risicoherkenning in het verkeer. Om te slagen moeten leerlingen minstens 17 van de 25 vragen correct beantwoorden.

Het is geen verplichte toets. “Met meer dan 34.000 leerlingen bereiken we zowat de helft van alle leerlingen in het vijfde leerjaar. Onze doelstelling is dat élke leerling de toets zou afleggen. Dat vinden we belangrijk omdat De Grote Verkeerstoets niet alleen peilt naar de kennis van verkeersregels, maar ook naar de mate waarin leerlingen gevaren herkennen en er gepast op reageren: bijvoorbeeld waarop je moet letten als je langs een rij geparkeerde auto’s fietst, of hoe je als voetganger veilig kunt oversteken op een zebrapad zonder verkeerslichten’, zegt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer.

De leerlingen krijgen onmiddellijk na het afleggen van de toets hun resultaat te zien. Leerkrachten kunnen voor elke deelnemer een ‘diploma’ afdrukken en via een online dossier de resultaten van de hele klas opvragen, met alle scores per thema en feedback bij alle vragen. Met die gegevens kunnen ze de kennis en vaardigheden van de leerlingen achteraf nog verbeteren en hiaten opvullen.

bron: Belga