Vergeet geld, reizen of chocolade: anderen helpen maakt echt gelukkig

Zorgen voor iemand in de familie, een luisterend oor zijn voor een vriend of iemand spontaan je hulp aanbieden is niet alleen goed voor degene die geholpen wordt, maar ook voor jou. Je krijgt er een goed gevoel van en de aangename ervaring boost je geluk en je gezondheid. 

Wetenschappers van de Universiteit van Californië – Berkeley hebben zes weken lang 473 mensen gevolgd. Elke deelnemer kreeg één bepaalde opdracht. Ofwel moest die zo aardig mogelijk zijn voor anderen en voor de samenleving in het algemeen, ofwel moest die zijn best doen om zichzelf in een goed humeur te brengen, ofwel moest die niets speciaal doen.

Wat blijkt? Tussen de laatste twee groepen waren er amper verschillen, maar de mensen die zich inzetten voor anderen voelden zich veel beter. Ze ervaarden veel meer postieve en minder negatieve gevoelens dan de andere proefpersonen.

De onderzoekers besluiten dan ook dat mensen in plaats van zichzelf in de watten te leggen, zich beter hulpvaardig en sympathiek kunnen gedragen tegenover anderen. Want alleen zo zou je echt gelukkig worden.