Profiel op sociale media vanaf 13 jaar

De Vlaamse coalitiepartijen willen de minimumleeftijd voor het gebruik van sociale media op 13 jaar leggen.

Wat is er beslist?

Het Europees Parlement heeft een wet goedgekeurd die vanaf 2018 jongeren onder de 16 jaar verbiedt om zonder toestemming van hun ouders een profiel aan te maken op sociale media. Elke Europese lidstaat kan daarvan afwijken, zolang de leeftijd niet onder de 13 jaar komt te liggen.

Hoe wordt er gereageerd?

De Vlaamse coalitiepartijen N-VA en Open VLD willen de leeftijdsgrens vastleggen op 13 jaar. “Kinderen komen veel vroeger in contact met nieuwe media dan ooit het geval was. Het is hun toekomst”, aldus minister van Jeugd en Media Sven Gatz (Open Vld). De eindverantwoordelijkheid ligt evenwel op federaal niveau, bij staatssecretaris van Privacy Bart Tommelein (Open Vld). Die liet zich nog geen exacte leeftijd ontvallen en kondigde aan dat hij de opties samen met de ministers van Jeugd ging bespreken.

Welke gevolgen heeft dit?

Bij de invoering van ouderlijke toestemming voorspelt Kinderrechtencommisaris Bruno Vanobbergen nadelen voor de bescherming en participatie van jongeren. Hij pleit ervoor dat België de mogelijkheid gebruikt om de leeftijdsgrens te verlagen tot 13 jaar en is voorstander van een aanpak die inzet op mediawijsheid, zowel van kinderen en jongeren als van ouders en andere volwassenen. “Het is een maatregel die goed bedoeld is, maar ze sluit niet aan bij de leefwereld van de jongeren. Sociale media zijn alomtegenwoordig en ze zijn belangrijk, bijvoorbeeld op het gebied van vriendschap”, besluit Vanobbergen.

Foto Pixabay