‘Onze Vader’ krijgt een nieuwe versie

Het bekende gebed ‘Onze Vader’ krijgt eind november een update. De nieuwe versie zal zowel in België als Nederland gelden als de officiële versie. Zoek hier zelf naar de verschillen

Al decennia lang prevelt elke kerkbezoeker dezelfde versie van ‘Onze Vader’, maar daar moet binnenkort verandering in komen. Op 27 november krijgt het gebed een update. De tekst zal op enkele plaatsen aangepast worden en voor het eerst zullen de Nederlandse en Belgische versies dezelfde zijn.

“Je krijgt dat in het buitenland niet uitgelegd, dat twee kleine landen verschillende versies van het Onze Vader gebruiken. Vanuit de wereldkerk bekeken, was het al langer een vraag om tot een gezamenlijke tekst te komen”, zegt Joris Polfliet, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ). In de nieuwe vertaling zijn niet alleen taalkundige aanpassingen gebeurd, maar ook inhoudelijke.

De nieuwe versie zal op grote schaal in de Lage Landen verspreid worden. Er zal een gebedskaart verdeeld worden bij zondagsvieringen en andere vieringen (vb. doopsel), maar ook bijvoorbeeld in woon-zorgcentra. Ook katholieke media als Tertio en Kerk & Leven zullen de nodige aandacht besteden aan de wijzigingen. De leerpakketten voor het katholiek onderwijs worden ook aangepast en vanaf september zal de nieuwe versie worden aangeleerd.

Zoek hieronder zelf naar de verschillen.

De oude versie van ‘Onze Vader’:

Onze Vader, die in de Hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede

op aarde zoals in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

De nieuwe versie van ‘Onze Vader’:

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,

geheiligd zij Uw Naam,

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede

op aarde als in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

En leid ons niet in bekoring

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Foto Pixabay