Interimmers tekenen weldra per mail of sms

Illustration picture shows a person visiting the website of the Accent Jobs Interim office, in Charleroi, Tuesday 16 February 2016. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Uitzendkrachten zullen hun contract voortaan elektronisch kunnen tekenen via mail of sms. De 48-urenregel voor interimarbeid verdwijnt, zodat er geen rechtsonzekerheid meer is. Dat heeft minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bekendgemaakt.

Een uitzendovereenkomst bestaat erin dat de werknemer zijn arbeid niet verricht voor zijn formele werkgever, maar door een interimbureau bij een derde tewerk wordt gesteld voor bepaalde tijd. De dag van vandaag hebben uitzendbureaus 48 uren de tijd om een contract op schrift te stellen voor een interim. Daardoor is de werknemer vaak al aan zijn uitzendopdracht begonnen nog voor de overeenkomst wordt opgemaakt. Dat heeft rechtsonzekerheid tot gevolg, zowel voor werkgevers als werknemers.

Afschaffing 48-urenregel

Daarom heeft minister van Werk Kris Peeters (CD&V) een wetsontwerp klaar dat uiterlijk eind juni in het parlement besproken wordt. Over de afschaffing van de 48-urenregel werd in 2012 al een akkoord gesloten door de sociale partners, maar vanaf 1 oktober 2016 zullen uitzendkrachten geen 48 uur meer moeten wachten na de aanvang van het werk om hun contract te ondertekenen.

Elektronisch tekenen

Elk uitzendcontract moet voortaan schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht in dienst treedt, aldus minister Peeters. De mogelijkheid om dat te doen zal ook worden verruimd, door gebruik te maken van een elektronische arbeidsovereenkomst per sms of mail. De werknemer zal dan moeten bevestigen met een pincode. De nieuwe regels moeten de procedure vergemakkelijken en beschermen tegen mistoestanden. In België zijn elke dag gemiddeld zo’n 100.000 werknemers als uitzendkracht aan het werk in haast alle sectoren.