200-tal mensen verzamelen aan Beurs voor vrede en broederschap

200-tal mensen verzamelen aan Beurs voor vrede en broederschap

Een 200-tal mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de vzw Ensemble pour la Paix et la Fraternité om de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart te eren aan de Beurs in Brussel. Ook leden van het Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique waren in grote getale aanwezig, net als Brussels burgemeester Yvan Mayeur en Fadila Laanan, de minister-president van het College van de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Cultuur. De menigte werd kort toegesproken door prediker Michael Ellison-Lewis, van de First African Methodist Episcopal Church of Los Angeles. “We zijn met een groep jonge volwassenen vanuit de Verenigde Staten naar hier gekomen om eer te betuigen aan de slachtoffers van de aanslagen”, zei de man. “Maar ook om jullie duidelijk te maken dat jullie niet alleen zijn. We staan naast jullie, Brusselaars, in deze strijd en houden van jullie.” Op vraag van de Amerikaan legden de aanwezigen vervolgens hun handen tegen elkaar en zongen “We Shall Overcome”.

bron: Belga