Brede Europese steun voor Benelux-aanpak btw-carrouselfraude

Brede Europese steun voor Benelux-aanpak btw-carrouselfraude

De lidstaten van de Europese Unie willen btw-carrouselfraude efficiënter aanpakken. Op de vergadering van de ministers van Financiën in Amsterdam heeft een meerderheid zich uitgesproken voor het uitrollen van een systeem dat de voorbije twee jaar in de Benelux ontwikkeld werd. Het gaat om een geautomatiseerd analysesysteem dat volgens de Belgische minister Johan Van Overtveldt (N-VA) geen bijkomende administratieve last creëert voor de ondernemingen. Bij btw-carrouselfraude draagt minstens één onderneming geen btw af, maar steekt ze de ontvangen btw zelf op zak. Omdat de fraudesystemen vaak ingewikkeld in elkaar steken en grensoverschrijdend zijn, is internationale samenwerking onontbeerlijk. Daarom stelde de Nederlandse staatssecretaris voor Financiën Eric Wiebes op de Ecofin in Amsterdam het Transactional Network Analysis (TNA) voor. Op basis van automatische analyse en gegevensuitwisseling tussen de nationale belastingdiensten kan fraude veel sneller worden opgespoord. “Als we dit op Europese schaal kunnen uitrollen, zullen we niet binnen de paar maanden, maar in de meeste gevallen binnen de paar dagen btw-fraude op het spoor kunnen komen. Het zal ons toelaten een groot deel te recupereren van de naar schatting 50 miljard euro aan belastinginkomsten die aan carrouselfraude verloren gaan”, zegt Wiebes.

“Als initiatiefnemer staat België uiteraard positief tegenover de invoering van TNA”, verklaarde minister Van Overtveldt tijdens de vergadering. “Dit project werd reeds uitgebreid tot de hele Benelux. We beschikken nu over de buitengewone kans om gebruik te kunnen maken van deze tool die reeds op Europees niveau zijn meerwaarde heeft bewezen.”Van Overtveldt wijst erop dat TNA geen bijkomende administratieve lasten creëert voor de bedrijven. “Integendeel, er wordt enkel op een optimale manier gebruikgemaakt van gegevens waarover we reeds beschikken.”

Niet alle lidstaten steunen het TNA-systeem. Tsjechië en Oostenrijk bijvoorbeeld willen btw-carrouselfraude wel aanpakken, maar zien meer heil in andere methodes. De Europese Commissie wordt nu gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren.

bron: Belga