Vlaamse regering wil 30 steden en gemeenten energie-onafhankelijk maken

Vlaamse regering wil 30 steden en gemeenten energie-onafhankelijk maken

De Vlaamse regering wil 30 steden en gemeenten helpen energie-onafhankelijk te worden. Dat idee past in de verdeling van de zowat 300 miljoen euro aan middelen die de Vlaamse regering de komende jaren wil investeren in interne klimaatmaatregelen. Het overgrote deel daarvan, 262 miljoen euro, gaat naar maatregelen rond gebouwen. Naast die middelen uit het Klimaatfonds komt er ook een rollend fonds van in totaal 150 miljoen euro waarmee de regering jaarlijks 2.500 woningen energiezuiniger wil maken. Enkele dagen na de eerste Vlaamse klimaattop, maakt de Vlaamse regering bekend hoe ze de 300 miljoen euro extra middelen de komende jaren wil inzetten. Voor alle duidelijkheid: die 300 miljoen komt bovenop de 1 miljard euro die de Vlaamse regering vandaag al uittrekt voor klimaatinspanningen (bv. via premies), zo benadrukt minister van Omgeving Joke Schauvliege. Het budget voor de internationale klimaatfinanciering gaat ook van 4,5 naar 14,5 miljoen euro per jaar.

Veruit de grootste hap van de 300 miljoen euro, meer bepaald 262 miljoen euro, gaat naar ingrepen in gebouwen. Zo gaat er bijvoorbeeld 80 miljoen euro naar ingrepen in sociale woningen, 54 miljoen euro naar schoolgebouwen en 59 miljoen euro naar overheidsgebouwen.Daarnaast is een budget van 25,2 miljoen euro voorzien voor ingrepen in mobiliteit. Dat gaat dan vooral om het verder vergroenen van de bussen van De Lijn (22 miljoen euro), maar ook om de vergroening van het wagenpark van de Vlaamse overheid (3,2 miljoen euro). Tot slot is 12 miljoen euro voorzien voor de ondersteuning van klimaatprojecten bij lokale besturen.

De Vlaamse regering wil ook 30 Vlaamse steden en gemeenten energie-onafhankelijk helpen maken. Op welke manier de Vlaamse overheid daarbij kan helpen, moet nog verder uitgewerkt worden. “Maar soms kan de plaatsing van één of enkele windmolens helpen om een gemeente energie-onafhankelijk te maken”, legt minister van Energie Annemie Turtelboom uit.

Minister Turtelboom wil trouwens ook een rollend fonds voor energie-efficiëntie starten. Daarbij zou 50 miljoen euro van de overheid komen en 100 miljoen euro van private partners. “Met dat totaal van 150 miljoen euro zouden we dan jaarlijks 2.500 huizen kunnen aanpakken en energie-efficiënter of zelfs energieneutraal kunnen maken.”

bron: Belga