“Stuur kankerpatiënten enkel nog door naar centra die voldoende ingrepen uitvoeren”

Het Intermutualistisch Agentschap raadt huisartsen aan om kankerpatiënten nog enkel te verwijzen naar centra die voldoende chirurgische ingrepen uitvoeren bij kankerpatiënten. Op die manier hoopt het IMA dat de patiënt erop kan vertrouwen dat hij automatisch terecht zal komen in een centrum dat hem de beste kansen biedt. De patiënt kan in afwachting de informatie over de volumes per ziekenhuis van slokdarm-, pancreas- en longkankerchirurgie op de website van zijn ziekenfonds raadplegen. Recente IMA-cijfers geven aan dat van de 93 ziekenhuizen die in 2014 longkankerchirurgie uitvoerden, 25 ziekenhuizen minder dan tien longkankeroperaties uitvoerden, 17 daarvan halen er zelfs niet meer dan 5. Zeer zorgwekkend, want in die ziekenhuizen heb je dubbel zoveel kans om te sterven als in ziekenhuizen die meer ingrepen uitvoeren, blijkt uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.
“Het KCE, de ziekenfondsen en het College voor Oncologie pleiten er al meer dan tien jaar voor om complexe kankerchirurgie te concentreren in gespecialiseerde centra”, zegt IMA-voorzitter Luc Van Gorp in een persbericht. “In België bleven deze oproepen tot nog toe zonder resultaat. Net om die reden maken wij vandaag de cijfers over het aantal ingrepen per ziekenhuis bekend. Public disclosure kan een zaak zijn van levensbelang.”
Het IMA is tevreden dat minister Maggie De Block de concentratie van kankerchirurgie in haar beleidsverklaring heeft opgenomen, maar betreurt dat de invoering daarvan nog vele jaren zalen duren. IMA roept dan ook op om onverwijld een minimumdrempel van minstens tien ingrepen in te voeren voor kankerchirurgie bij onder andere slokdarmkanker, pancreaskanker en longkanker. Het vraagt bovendien aan het College van Oncologie om in afwachting op het terrein afspraken te maken om deze concentratie van kankerchirurgie te bepleiten en te realiseren, en aan huisartsen om patiënten enkel te verwijzen naar centra die voldoende operaties uitvoeren.

bron: Belga