Karl Vanlouwe boos over beledigingen Bert Anciaux

Karl Vanlouwe boos over beledigingen Bert Anciaux

N-VA-senator Karl Vanlouwe vraagt in een brief aan Senaatsvoorzitster Christine Defraigne zijn sp.a-collega Bert Anciaux tot de orde te roepen naar aanleiding van een incident vorige maandag in de commissie Institutionele Aangelegenheden. Anciaux zou kwetsende uitspraken gedaan hebben tegen Vanlouwe tijdens een bitse woordenwisseling in de commissie, die voorgezeten wordt door Defraigne. “U begrijpt dat ik mij ten zeerste gegriefd en beledigd voel door de bewoordingen van collega Anciaux die onwaardig zijn voor een lid van de Senaat”, schrijft Vanlouwe in zijn brief.

De N-VA’er vraagt haar ook hem tot de orde te roepen “en minstens collega Anciaux te wijzen op de vereiste orde en tucht in de Senaat”. Dat het incident Vanlouwe hoog zit, bleek overigens tijdens de plenaire zitting van vrijdagvoormiddag. Toen kreeg hij als verslaggever van de commissiewerkzaamheden over een resolutie voor “een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies” van Bert Anciaux de naam van de indiener niet over de lippen, terwijl hij de auteurs van de talrijke voorstellen die hij bij de oorspronkelijke tekst vernoemde wel bij naam noemde.bron: Belga