België en Marokko ondertekenen akkoord over terreurbestrijding

De Belgische en Marokkaanse regering hebben vrijdag een akkoord ondertekend waardoor beide landen zich engageren tot een versterking van de operationele samenwerking tussen hun veiligheidsdiensten. De tekst zorgt ervoor dat Marokko elektronische vingerafdrukken die de Belgische diensten nemen, zullen vergelijken met hun eigen nationale databank. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) staat de samenwerking met het Noord-Afrikaanse land rond asiel en veiligheid “lichtjaren verder” dankzij de ondertekening. Aan de ondertekening ging vele jaren van onderhandelingen vooraf. Ze vond plaats naar aanleiding van een werkbezoek van de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken Mohammed Hassad en de Directeur-Generaal van de Nationale Veiligheidsdienst en de Bewaking van het Rijk, Abdellatif Hammouchi, aan ons land. Naar het memorandum werd al langer uitgekeken, onder meer met het oog op de terugname van Marokkanen die illegaal in ons land verblijven.

De ondertekening komt daags nadat het parlement het licht op groen zette voor een wetsontwerp dat de samenwerking tussen België en Marokko in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme opdrijft. “Zowel op het vlak van asiel en migratie als inzake veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding zitten we dankzij deze overeenkomst, die terecht lange onderhandelingen heeft gevergd, lichtjaren verder in onze samenwerking met Marokko, één van onze belangrijkste partnerlanden in de strijd tegen terrorisme”, reageert minister Jambon.Justitieminister Koen Geens (CD&V) pikt daarop in. Het akkoord maakt het mogelijk nog beter samen te werken op politioneel vlak, en in het bijzonder rond de foreign terrorist fighters, “conform onze nationale wetgeving en met respect voor de fundamentele rechten en vrijheden van de mens”. Geens benadrukt het belang van een goede gegevensuitwisseling in de strijd tegen terreur en georganiseerde misdaad. “Die stopt niet aan de grenzen van een land”.

Elke Marokkaanse onderdaan moet op achttienjarige leeftijd zijn digitale vingerafdrukken geven. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) merkt daarbij op dat de identificatie van personen die weigeren hun correcte identiteitsgegevens te geven, net een pijnpunt is in het veiligheidsbeleid.

“De Marokkaanse overheid schiet ons nu te hulp, door de elektronische vingerafdrukken die onze diensten nemen, te vergelijken met die uit hun eigen nationale databank”, zegt Francken. “Dat zal leiden tot objectievere en snellere identificatie. Met dit akkoord toont de Marokkaanse overheid zich een constructieve partner, niet alleen in de strijd tegen de terreur, maar ook in migratiedossiers”.

bron: Belga