Regering beteugelt handel in grondstoffen voor explosieven

Regering beteugelt handel in grondstoffen voor explosieven

Er komen strenge straffen voor de verkoop en het gebruik van grondstoffen voor explosieven. De ministerraad heeft daarvoor een wetsontwerp goedgekeurd. De tekst voorziet ook een meldingsplicht voor handelaren die verdachte transacties opmerken. Straffen kunnen oplopen tot 5 jaar cel en 100.000 euro boete. De wet volgt op een Europese verordening en vormt het sluitstuk van de verschillende maatregelen tegen de handel in grondstoffen voor zelfgemaakte explosieven. Die kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij terroristische aanslagen. “Het is een goede zaak dat de verkoop en het gebruik van grondstoffen voor explosieven streng bestraft zullen worden”, zegt bevoegd minister Kris Peeters (CD&V).

De regelgeving bestaat uit vier delen. Vooreerst is er het verbod om bepaalde chemische stoffen aan particulieren te verkopen, zoals de meer zuivere versie van waterstofperoxide (12 procent) en salpeterzuur (3 procent). Daarnaast geldt een meldingsplicht van verdachte transacties en de oprichting van een meldpunt waar de handelaar terecht kan. Zo moeten verdachte transacties – bijvoorbeeld de grootschalige aankoop – van onder andere aceton en zwavelzuur worden gemeld. Het laatste deel zijn de sancties.Het wetsontwerp, dat nog langs de Raad van State en de Kamer moet passeren, voorziet ook de mogelijkheid om via een Koninklijk Besluit een vergunnings- of registratieregeling vast te leggen die de beperkingen en verbodsbepalingen verstrengt. Wanneer dat nodig blijkt, zal het mogelijk zijn de maatregelen uit te breiden naar andere stoffen en mengsels dan voorzien in de Europese verordening.

bron: Belga