Helft Vlaamse wetenschappers overweegt ‘citizen science’

Helft Vlaamse wetenschappers overweegt 'citizen science'

Bijna de helft van de Vlaamse wetenschappers ziet een citizen scienceproject wel zitten. Dat is gebleken uit een enquête bij 401 Vlaamse onderzoekers van het wetenschappelijk maandblad Eos en de Jonge Academie, een vereniging van jonge onderzoekers en kunstenaars. Bij citizen science of burgerwetenschap helpen vrijwilligers bij wetenschappelijk onderzoek door bijvoorbeeld allerhande data te verzamelen. Citizen science is in opmars. Zowat 75 procent van de door Eos en de Jonge Academie bevraagde onderzoekers ziet wel toekomst in burgerwetenschap als onderzoeksmethode. Iets minder dan de helft overweegt om in de toekomst zelf een citizen scienceproject op te starten.

De bevraagden vinden het vooral een pluspunt dat ze met burgerwetenschap een grote hoeveelheid data kunnen verzamelen. Bovendien is het mooi meegenomen dat ze wetenschappelijke kennis en interesse kunnen verspreiden door burgers actief bij hun onderzoek te betrekken. Toch zijn tot nu toe slechts 26 van de 401 wetenschappers zelf al in contact gekomen met burgerwetenschap. Het bijbehorende administratieve werk en vragen over de betrouwbaarheid van de data lijken sommige onderzoekers nog af te schrikken.Volgens Liesbeth Gijsel van Eos bestaan voor dat laatste probleem wel goeie oplossingen. “Bij projecten waarvoor bijvoorbeeld foto’s of teksten geanalyseerd moeten worden, kun je ervoor zorgen dat elke foto of tekst door meerdere vrijwilligers wordt bekeken. Zo bouw je een intern controlemechanisme in, en is de foutenmarge veel kleiner. Ook moet in het onderzoeksprotocol heel duidelijk omschreven staan wat er precies van de vrijwilligers wordt verwacht”, aldus nog Gijsel.

De onlinebevraging van Eos en de Jonge Academie kadert in de lancering van hun initiatief ‘Iedereen Wetenschapper’, een onlineplatform waarop burgers en wetenschappers elkaar kunnen vinden. Momenteel lopen op het platform al zeventig projecten. Zo kunnen mensen een staal neusbacteriën doneren aan de Universiteit Antwerpen, of kunnen ze hun smartphone gebruiken als decibelmeter om geluidsoverlast in kaart te brengen. Meer dan 1.100 mensen schreven zich al in om mee te werken aan een van de onderzoeken.

bron: Belga