ACV neemt niet deel aan ambtenarenstaking tegen begroting

ACV neemt niet deel aan ambtenarenstaking tegen begroting

ACV neemt niet deel aan de staking van de federale ambtenaren op 26 april, die wordt georganiseerd door de socialistische vakbond. Dat zegt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten. ACOD heeft voor 26 april een staking aangekondigd van het federale overheidspersoneel tegen de maatregelen die door de regering zijn beslist in het kader van de federale begroting.

De christelijke overheidsvakbond stapt niet mee in de stakingsplannen. “We gaan wel actie voeren. We gaan sensibiliseren, en een uitgebreide delegatie trekt naar het kabinet van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput. Maar we gaan niet staken. We vinden dat niet het juiste middel in deze fase. Een actie moet worden opgebouwd”, aldus Hamelinck.bron: Belga