Elke week drie leerlingen geschorst in lagere school

Elke week drie leerlingen geschorst in lagere school

Liefst 109 keer trokken ­basisscholen vorig schooljaar naar het CLB omdat ze een leerling definitief of tijdelijk wilden schorsen. Dat komt neer op drie jonge ­kinderen per schoolweek en het is een verdubbeling in vergelijking met vier jaar eerder. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg vandaag. Volgens de centra voor leerlingenbegeleiding kampen steeds meer kinderen in de lagere school met gedragsproblemen. “Ze groeien op in een moeilijke thuissituatie, zoals eenoudergezinnen of in kansarmoede. Dat uit zich soms in moeilijk gedrag op school. Kinderen die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat de klas op stelten zetten, bijvoorbeeld, of hun medeleerlingen pesten”, klinkt het.

Voor sommige scholen is het laatste redmiddel in ­zulke gevallen een tijdelijke of definitieve uitsluiting. Het Kinderrechtencommissariaat noemt de evolutie zorgwekkend. “Een schorsing kan de verdere schoolloopbaan van kinderen zwaar hypothekeren. Het is voor hen heel moeilijk om een nieuwe school te vinden”, zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.bron: Belga