Vlaamse klimaattop – Vlaamse uitstootreductie tegen 2030 onhaalbaar bij onveranderd beleid

Vlaamse klimaattop - Vlaamse uitstootreductie tegen 2030 onhaalbaar bij onveranderd beleid

De reductie van de CO2-uitstoot die Vlaanderen zal moeten halen om te voldoen aan de Europese doelstelling voor 2030 is onhaalbaar bij onveranderd beleid. Dat concludeert Groen na een analyse van de cijfers die Vlaanderen rapporteert aan Europa. Eind vorig jaar kwamen de deelstaatregeringen in ons land overeen hoe de uitstoot van broeikasgas tegen 2020 moet evolueren. Vlaanderen moet de uitstoot tegenover 2005 reduceren met 15,7 procent, Wallonië met 14,7 procent en Brussel met 8,8 procent. Groen becijferde dat Vlaanderen tot en met 2016 onder het maximum blijft, maar vanaf volgend jaar wordt de afspraak overschreden.
De uitstootreductie tegen 2030 is nog onderdeel van een Europese discussie. De Unie moet beslissen hoe de reductie van 40 procent dient te worden verdeeld onder de lidstaten. Vlaanderen haalt tegen 2030 echter slechts een vermindering met 12 procent, berekende Groen. “Hoe we op die manier ooit tot een bijna nuluitstoot moeten komen, zoals Bourgeois vooropstelde in zijn Visie 2050, is een raadsel”, stelt parlementslid Hermes Sanctorum.
Wie nader inzoomt op de cijfers, ziet meteen waar het schoentje knelt: het transport, besluit Groen. “Terwijl de landbouw redelijk status quo blijft en de uitstoot ten gevolge van gebouwenverwarming daalt, blijft de uitstoot van transport toenemen.”

bron: Belga