ABVV-militanten stromen toe op Brussels Muntplein

ABVV-militanten stromen toe op Brussels Muntplein

De socialistische vakbond ABVV voert deze middag actie op het Brusselse Muntplein om haar ongenoegen te uiten ten aanzien van het beleid van de regering. Voorzitter Rudy De Leeuw hekelde bij aanvang van de actie dat die regering “met twee maten en twee gewichten” werkt. De voorzitter van ABVV wees er onder meer op dat “er niets gedaan wordt aan de poenpakkers van de PanamaPapers”, maar dat “intussen wel de 38-urenweek wordt afgeschaft”. “Het zijn altijd dezelfde die moeten betalen”, hekelde de vakbondsvoorzitter. “Vandaag willen we een duidelijk signaal geven.” De Leeuw spreekt straks de militanten nog toe.

Precieze cijfers over het aantal aanwezige militanten volgen later, maar De Leeuw schat de opkomst voorlopig op een drieduizendtal militanten.bron: Belga