Brusselse ondernemers vrezen faillissementsgolf

20151126 - BRUSSELS, BELGIUM: Illustration shows people shopping at the Nieuwstraat-rue Neuve, Thursday 26 November 2015, in Brussels. The terrorist threat level is being kept at level four, the maximum in Brussels region, and has be maintained at level three for the rest of the country. The level 4 threat level for Brussels will be maintained until next Monday, but schools and some subway reopen on Wednesday. BELGA PHOTO THIERRY ROGE

Als het beleid niet ingrijpt dan wordt Brussel in 2016 overspoeld door een golf van faillissementen en het verlies van zo’n 10.000 banen. Dat stelden de Brusselse interprofessionele en sectorale federaties (BECI) bij de lancering van het initiatief Stronger.brussels.

Met dit initiatief hopen de Brusselse ondernemers de politici wakker te schudden, los van partijen en verschillende overheidsniveaus. «Zonder verandering in het beleid staat ons een sterke toename van de faillissementen in 2016 te wachten. Tot tienduizend banen riskeren verloren te gaan, vooral in laaggeschoolde functies», klinkt het bij Olivier Willocx, ceo van de BECI.Imagoschade
De Brusselse organisaties hebben zich na de aanslagen van 22 maart verenigd om de crisis het hoofd te bieden. Sinds de lockdown is de sociaaleconomische impact van de aanslagen immers verdubbeld. En de gevolgen laten zich niet enkel voelen in het centrum van Brussel, ook de rand van Brussel deelt in de klappen. Met de communicatie-actie Stronger.brussels willen de federaties de genomen maatregelen verbeteren en versterken om de opgelopen imagoschade in het binnen-en buitenland zo snel mogelijk te herstellen.

Omzetverlies
De luchthaven speelt daarbij volgens BECI een sleutelrol. «Brussels Airport moet zo snel mogelijk weer voor 100% normaal functioneren. Dat is de enige manier om de negatieve perceptie weg te nemen», aldus Willocx. Maar niet enkel de gevolgen van de terreur wegen op de Brusselse ondernemers, ook de mobiliteitsproblematiek van de hoofdstad speelt veel bedrijven parten. «De problematiek van de tunnels en de voetgangerszone die in het centrum ingevoerd werd, zorgen bij veel Brusselse ondernemers voor omzetverlies. Sommige restaurants in het centrum raakten tot 80% van hun omzet kwijt, gemiddeld gaat het om ongeveer 40%», legt Willocx uit.

«Als er geen klanten zijn, is er ook geen geld voor de lonen, het RSZ, het RSVZ, de BTW en alle andere taksen», klinkt het. «Uitstel van betaling en vermindering van taksen zijn zeker een stap in de goede richting. De sociale toppen en ontmoetingen met de ondernemingen zijn een noodzaak. Maar dit alles is onvoldoende om de crisissituatie te overwinnen», besluit hij.