68.000 Vlamingen liggen wakker van wegverkeer

BELGA PHOTO KRISTOF VAN ACCOM

68.000 Vlamingen ondervinden ernstige geluidshinder van het wegverkeer en 68.600 mensen worden daardoor ernstig verstoord in hun slaap. Van het spoorverkeer hebben bijna 20.000 Vlamingen ernstige hinder, waarvan de helft verstoord wordt in zijn slaap. Dat staat in de actieplannen die minister Joke Schauvliege heeft uitgewerkt, zo bericht Het Belang van Limburg.

Vlaanderen moet van Europa geluidsactieplannen opmaken tegen het lawaai van het weg- en treinverkeer. Vrijdag zijn die plannen publiek gemaakt en nog een maand lang kan iedereen zijn opmerkingen geven. Uit het dossier blijkt dat heel veel Vlamingen lawaaihinder ondervinden en dat het ook veel kost aan de gezondheidszorg. De gezondheidskosten worden jaarlijks op 380 miljoen euro geraamd: 340 voor lawaai van wegverkeer en 40 miljoen per jaar voor de treinen. Met de gewone oplossingen als geluidsschermen en fluisterasfalt kan men de hinder maar met een paar procent doen dalen.

Opmerkelijke voorstellen om de geluidshinder drastisch te beperken zijn het verplicht gebruik van stille banden, een geluidsheffing voor oude goederentreinen en een voorschrift voor de akoestische isolatie van gebouwen in geluidsbelaste zones.