Meer dan 5.400 snelheidsovertredingen per dag: Ray vindt dat niet okay

Meer dan 5.400 snelheidsovertredingen per dag: Ray vindt dat niet okay

In de eerste 6 maanden van 2015 werden er in Vlaanderen 978.202 snelheidsovertredingen vastgesteld. Dat zijn er gemiddeld 5.404 per dag. Om de Vlaamse automobilist te overtuigen om minder snel te rijden, haalt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) Ray van stal met zijn slogan “Niet te snel is dik okay”. Pech voor wie doof blijft voor Ray’s oproep, want de politie houdt op 20 en 21 april opnieuw een flitsmarathon. Vanaf zes uur ’s morgens zijn er volgende week woensdag en donderdag extra snelheidscontroles. Nog een opmerkelijk gegeven: MOW, het departement van de Vlaamse overheid, meldt in zijn persmededeling over de nieuwe campagne dat bestuurders van Land Rovers en BMW’s de meeste snelheidsovertredingen begaan. MOW baseert zich daarvoor naar eigen zeggen op cijfers van de politie. In het weekend van 16 en 17 april start de Ray-verkeersveiligheidscampagne van de Vlaamse overheid. De beeltenis van Ray zal op affiches prijken langs de Vlaamse Snel- en gewestwegen. Die boodschap brengt Ray ook op de radio en op de sociale media laat @luisternaarray van zich horen. Deze verkeerscampagne blijft volgens MOW nodig, want ook al beseffen 3 op de 4 Vlamingen dat te snel rijden gevaarlijk is, toch werden in de eerste zes maanden van 2015 in Vlaanderen nog 978.202 pv’s voor overdreven snelheid uitgeschreven. Bestuurders van Land Rover’s en BMW’s begaan de meeste snelheidsovertredingen, stelt het MOW op basis van cijfers van de verkeerspolitie vast. Algemeen wordt aangenomen dat 30 procent van de dodelijke ongevallen toe te schrijven is aan overdreven snelheid. Als we dit extrapoleren naar de Vlaamse ongevallencijfers, komt dat neer op 117 van de 390 verkeersdoden op de Vlaamse wegen in 2015.

bron: Belga