Debaets voert ‘handistreaming’ in het Brusselse beleid in

Debaets voert 'handistreaming' in het Brusselse beleid in

De Brusselse regering heeft ingestemd met de ‘handistreaming’-ordonnantie van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets, die de bestaande wetgeving tegen discriminatie van personen met een handicap aanzienlijk uitbreidt. Het principe is dat personen met een handicap zich niet langer moeten aanpassen aan de heersende standaarden in de samenleving, maar dat de wetgever de nodige maatregelen moet treffen om de samenleving toegankelijker te maken voor personen met een beperking, en dit in alle beleidsdomeinen. “Mensen met een beperking stuiten dagelijks op een groot aantal hindernissen die hun weerhouden om ten volle te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Neem bijvoorbeeld de toegankelijkheid van gebouwen of de raadpleging van openbare websites. Met handistreaming zorgen we voor een mentaliteitsverandering. Voortaan moet de samenleving toegankelijker worden voor mensen met een beperking en niet omgekeerd”, licht Bianca Debaets toe.

Om mensen met een beperking nauwer te betrekken bij het beleid komt er een Raad voor de Handicap, een adviesorgaan samengesteld met vertegenwoordigers uit de overheid en het middenveld die werken rond deze thematiek en de Brusselse regering adviseert. De staatssecretaris verwijst naar ‘Nothing about us, without us’-principe van de Verenigde Naties. Mensen met een handicap hebben zo een sterke inspraak in het beleid, aldus Debaets.De Brusselse regering engageert zich om de impact van nieuwe wetgeving te evalueren, het middenveld te consulteren en statistische gegevens te verzamelen, stelt de staatssecretaris vrijdag in een mededeling. Er wordt niet langer verwacht dat personen met een beperking zich aanpassen aan hun omgeving, maar wel dat de beleidsmakers de belemmeringen aanpakken die hun deelname aan het economische, sociale en culturele leven in de weg staan, besluit Bianca Debaets.

bron: Belga