Nieuwe app wil bijenpopulatie helpen groeien

Een nieuwe applicatie, ‘HiveLife’, moet gebruikers aanmoedigen om in het dagelijks leven meer oog te hebben voor de bijenpopulatie. Het gaat om een interactief spel op initiatief van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Het spel past in de Week van de Bij, die loopt van 30 mei tot 5 juni.

Bijen zijn noodzakelijk voor het behoud van de biodiversiteit, maar worden bedreigd door het gebrek aan voedsel en goede nestgelegenheid. Daarom wil HiveLife jongeren, gezinnen en verenigingen aanzetten om hun bijdrage te leveren voor de insecten en zo het leefmilieu te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld met gevarieerde bloemenmengsels voor in de tuin.Met puzzels, kwisvraagjes, een bloementapijt en een nectarspel leren de gebruikers al spelend alles over ons milieu door de ogen van de bijen. De app HiveLife is gratis te downloaden in Google Play Store en vanaf 20 april ook in de App Store.

Sinds 2014 organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie jaarlijks de Week van de Bij om de aandacht te vestigen op de onmisbare rol van bijen als bestuivers van landbouwgewassen en fruitteelten. Wie meer wil weten, kan zoeven naar www.weekvandebij.be.

Foto Pixabay