Kamer maakt gegevens bij overheid toegankelijk voor burgers en bedrijven

Burgers en bedrijven zullen voortaan vrij gebruik kunnen maken van alle gegevens die overheden verzamelen voor de uitoefening van hun taken. De Kamer heeft daarvoor donderdagavond – op drie onthoudingen na – unaniem een wetsontwerp goedgekeurd. Enkel bij uitzondering, bijvoorbeeld om privacy- of veiligheidsredenen, zullen de gegevens niet zomaar vrij herbruikbaar zijn. Door de wettekst zal iedereen publieke overheidsinformatie voortaan mogen hergebruiken voor eender welk doel, ook commercieel. Zo zullen app-ontwikkelaars veel vlotter toegang hebben tot overheidsdata, bijvoorbeeld tot de dienstregeling van de NMBS, de uitgavenbegroting van de overheid of de weersvoorspellingen van het KMI.
Overheden zullen de data gratis ter beschikking moeten stellen. Enkel een vergoeding van de kosten van terbeschikkingstelling, bijvoorbeeld voor de opslag op elektronische dragers, mag nog aangerekend worden. Alleen overheden die inkomsten moeten halen uit de beschikbaarstelling van hun documenten, maar ook bibliotheken, musea en archieven mogen nog hogere tarieven aanrekenen.

bron: Belga