Kamer keurt kruising gegevens energieverbruik tegen uitkeringsfraude goed

De plenaire Kamer heeft donderdag het wetsontwerp goedgekeurd dat het mogelijk moet maken op basis van sterk afwijkend energieverbruik, uitkeringsfraude te detecteren. PS, Ecolo-Groen en PVDA stemden tegen, terwijl sp.a en cdH zich onthielden. Distributienetbeheerders en nutsbedrijven zullen automatisch en systematisch sterk afwijkende verbruiksgegevens van elektriciteit, gas en water doorsturen naar de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). De afwijking moet dan 80 procent van het gemiddelde bedragen.
De KSZ kruist die data met de gegevens van uitkeringstrekkers. Als er sterk afwijkend verbruik is én de persoon heeft recht op een uitkering of kinderbijslag, dan maakt de KSZ de gegevens over aan de sociaal inspecteurs. Om te bepalen wat extreem hoog of laag energieverbruik is, wordt het gemiddeld verbruik bepaald van 16 verschillende gezinstypes.
Na de RVA en Famifed, stapt ook het Riziv in het geplande pilootproject. Daardoor kan men zowel domiciliefraude met werkloosheidsuitkeringen, als met ziekte-uitkeringen opsporen.

bron: Belga