Brusselse regering geeft hotels tijdelijke vrijstelling van city tax

Brusselse regering geeft hotels tijdelijke vrijstelling van city tax

Alle Brusselse hotels worden tijdelijk vrijgesteld van de city tax. De Brusselse regering heeft hiervoor 12 miljoen euro uitgetrokken als compensatie voor de gemeenten. Daarnaast maakt de regering nog 3,5 miljoen euro vrij om de liquiditeiten van bedrijven in de verzwakte sectoren te vrijwaren. De regering heeft donderdag ook een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Volgende donderdag zit de regering samen voor een uitzonderlijk regeringsseminarie voor bijkomende economische en veiligheidsmaatregelen. Vooral de toeristische sector in de hoofdstad lijdt aanhoudend onder de gevolgen van de dreiging en de terreurdaden. Daarom heeft de regering donderdag een aantal maatregelen genomen om de economie te ondersteunen. Zo verleent de regering een tijdelijke vrijstelling van de city tax aan alle hotels. Aangezien deze belasting naar de gemeenten gaat, zet de regering 12 miljoen euro opzij om de gemeenten te compenseren.

Daarnaast heeft de regering nog een steunmaatregel genomen om de liquiditeiten van de bedrijven in de verzwakte sectoren te vrijwaren via een tijdelijke regeling voor bijzondere waarborgen door het Waarborgfonds en de toekenning van crisiskredieten door de GIMB. Daarvoor is een eerste budget vrijgemaakt van 3,5 miljoen euro.

Beide maatregelen worden woensdag voorgesteld aan de sociale partners op een buitengewone vergadering van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC). De regering wil naast deze noodmaatregelen ook met de betrokkenen overleggen over structurele maatregelen.

De regering heeft ook beslissingen inzake veiligheid genomen, die gecentraliseerd worden door de nieuwe instelling van openbaar nut Brussel Preventie & Veiligheid. Zo werden zowel de hoge ambtenaar die instaat voor de civiele veiligheid en de noodplanning als de leidend ambtenaar belast met het dagelijks beheer Brussel Preventie & Veiligheid en de uitvoering van de bevoegdheden van de minister-president aangesteld.

Daarnaast wordt de operationele capaciteit voor de veiligheids- en preventieberoepen, meer bepaald op het openbaar vervoer, verhoogd en een geïntegreerd gewestelijk communicatie- en crisiscentrum opgericht met een versnelde ontwikkeling van het videobewakingsplatform.
Tenslotte wil de regering nagaan hoe het imago van het gewest kan hersteld worden.

bron: Belga