Gebruik dienstencheques voor tuinman en oppas

De sector van de dienstencheques wil de activiteiten uitbreiden met tuinonderhoud en kinderopvang. Tegen de verwachtingen in is de sector in 2015 opnieuw gegroeid, maar toch zijn hervormingen noodzakelijk om de veranderingen in de toekomstige arbeidsmarkt op te vangen.

Momenteel kun je met dienstencheques enkel betalen voor huishoudelijke hulp. Federgon, de federatie van de uitzendsector, denkt er nu aan om de dienstenchequeactiviteiten uit te breiden met onder andere tuinonderhoud, klusjes in het huis en kinderopvang. “Dienstencheques zijn toch maatschappelijk meer relevant dan maaltijdcheques?”, zegt algemeen directeur Herwig Muyldermans.Federgon wil met die uitbreiding anticiperen op de arbeidsmarkt van de toekomst, waar gevreesd wordt voor de laag- en middengeschoolde jobs. Ook zou een uitbreiding van de activiteiten het aantal mannelijke werknemers kunnen optrekken. Momenteel is maar liefst 98% van de dienstenchequewerknemers een vrouw.

De sector is vorig jaar met 4% gegroeid. Het aantal actieve klanten steeg tot 1.021.208 en er werden ook 3% meer dienstenchequewerknemers aangenomen. “Dit is positief en tegen de verwachtingen in”, zegt Muyldermans. Toch zijn er ook dieperliggende problemen. Het aantal actieve bedrijven daalde met 11% omdat “de avonturiers wegblijven”, maar ook omdat dienstencheques verre van winstgevend zijn. Daarom moeten er maatregelen getroffen worden.

Federgon wees ook op de kinderziektes van het systeem sinds de regionalisering van de sector. Zo blijven er sinds de opstart begin dit jaar problemen met de terugbetaling en de scanning van de dienstencheques, is het systeem niet altijd toegankelijk en neemt de behandeling van nieuwe aanvragen veel tijd in beslag.