Unicef schetst geen fraai beeld van ongelijkheid bij kinderen in België

De minst bevoorrechte kinderen ervaren in weinig andere welvarende landen zoveel ongelijkheid als in België. Dat blijkt uit een onderzoek van Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, donderdag. Alhoewel de inkomenskloof van de gezinnen nog relatief beperkt blijft in vergelijking met andere landen, manifesteert de ongelijkheid zich elders: op het vlak van onderwijsresultaten doet enkel Israël het slechter. In zijn rapport focust Unicef op het welzijn van de minst bevoorrechte kinderen in 41 landen van de Europese Unie of van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Unicef vergeleek de slechtste scores op het vlak van gezinsinkomen, onderwijsresultaten, gezondheid en levenstevredenheid met die van de mediaan of het gemiddelde.
Op het vlak van inkomensongelijkheid scoort België gemiddeld (22ste op 41) volgens de recentste cijfers. Ondanks de economische crisis bleef de ongelijkheid in ons land vrij stabiel tussen 2008 en 2013, het gevolg van sociale transfers. Ook qua gezondheid scoort België gemiddeld (15de op 35 landen waar cijfers voor beschikbaar waren). Een ander verhaal is de levenstevredenheid, waarbij België pas op de 30ste plaats (op 35) komt. Op het vlak van onderwijs bengelt België zelfs helemaal onderaan, op plaats 36 (op 37). Alleen Israël doet het slechter.
Unicef maakte een gemiddelde van de 4 scores en dat resulteert voor België in plaats 29 (op 35 landen waar voldoende gegevens voor beschikbaar waren), net na Frankrijk. De ongelijkheid bij kinderen is het kleinst in de Scandinavische landen: Denemarken, Finland en Noorwegen voeren de rangschikking aan.
Volgens Unicef kan er geen eenvoudig antwoord gegeven worden op de vraag wanneer de kloof zo groot is dat het oneerlijk wordt. Wel suggereren de resultaten dat het verkleinen van ongelijkheid alle kinderen ten goede komt. Zo liggen de gemiddelde resultaten hoger in landen waar de ongelijkheid kleiner is.

bron: Belga