Slechts 44 waterscans uitgevoerd in 2014

Slechts 44 waterscans uitgevoerd in 2014

In 2014 zijn in Vlaanderen 44 waterscans uitgevoerd. Die scans kunnen gezinnen met betalingsmoeilijkheden helpen om hun waterfactuur onder controle te houden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege vrijgaf op vraag van Rob Beenders (sp.a). “Intussen zijn er 55.300 gezinnen in Vlaanderen die hun drinkwaterfactuur niet kunnen betalen”, zegt Beenders. Via een waterscan worden gezinnen aangezet om duurzamer om te gaan met water en om waterbesparende maatregelen te nemen. Wanneer iemand een waterscan aanvraagt, komt een medewerker van de drinkwatermaatschappij bij de aanvrager thuis langs. Hij bespreekt onder meer het watergebruik van de klant, volgt de watermeterstand op, voert een beperkt nazicht uit van de werking van de watermeter en doet een rondgang in de woning om besparingsmogelijkheden te bespreken. De waterscanner geeft op basis van zijn vaststellingen advies aan de klant. Op basis van deze waterscan weet de klant welke maatregelen hij kan nemen om de waterfactuur te doen dalen.
Uit cijfers van Schauvliege blijkt dat in heel Vlaanderen in 2014 amper 44 waterscans werden uitgevoerd. In Limburg en West-Vlaanderen werd zelfs geen enkele waterscan uitgevoerd.
Volgens Beenders kennen veel mensen het bestaan van een waterscan niet eens. “Er wordt veel te weinig promotie gemaakt voor de waterscans”, zegt Beenders. “Minister Schauvliege voorziet sensibilisering via de campagne ‘Goed geregeld = geld gespaard’. De campagne bestaat uit een campagnewebsite, affiches, folders, brochures en een filmpje. Dat is veel te beperkt.”
Schauvliege moet volgens Beenders meer inzetten op promotie van de waterscan en moet in verhouding tot het aantal mensen in waterarmoede zelf middelen voorzien om de waterscans te financieren. “Er is een inhaalbeweging nodig op vlak van uitvoeringen zodat het aantal mensen dat zijn waterfactuur niet kan betalen, afneemt”, aldus Beenders.

bron: Belga