“Op schema voor start van werken Oosterweel in zomer 2017”

Op schema voor start van werken Oosterweel in zomer 2017

Het Oosterweel-dossier zit op schema zodat de werken op Linkeroever in de zomer van 2017 kunnen starten. Er is tussen het Vlaams gewest en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) een akkoord gesloten over de financiering van het project van 3,25 miljard euro. Dat was de boodschap na afloop van de bijeenkomst van het Politiek Stuurcomité dat de realisatie van het Oosterweel-project opvolgt. Ruim een jaar geleden nam het Antwerpse Oosterweel-dossier een zoveelste belangrijke wending. De Vlaamse regering besliste toen onder meer het megaproject op te delen in verschillende deelprojecten. Om tegemoet te komen aan de bezorgdheden rond de impact van het project op de leefbaarheid, werd ook de zoektocht naar een intendant gestart. Dat werd Alexander D’Hooghe. Hij moet onder meer nagaan in hoeverre de Antwerpse Ring kan overkapt worden.

Het Politieke Stuurcomité Oosterweelverbinding maakte een nieuwe stand van zaken op. “We zitten op schema om de werken te laten starten in de zomer van 2017”, zei minister-president Geert Bourgeois. Een aantal voorbereidende werken is al gestart. Maar de bedoeling is om in 2017 effectief te starten met de werken op Linkeroever. Men hoopt tegen maart 2017 de stedenbouwkundige vergunning te hebben om dan effectief in de zomer van 2017 de spade in de grond te steken op Linkeroever.Wat de financiering betreft, was eerder al afgesproken dat het project zou opgenomen worden in de begroting. Nu is daarvoor een akkoord gesloten tussen het Vlaams gewest en de BAM. “Bedoeling is op die manier te kunnen profiteren van de goede rating van Vlaanderen en aan de beste rentevoet te kunnen lenen. Het zorgt er ook voor dat de financiering geen vertraging veroorzaakt voor de uitvoering van de werken”, legt minister van Begroting Annemie Turtelboom uit.

Om de impact van de werken op het verkeer in en rond Antwerpen te beperken, is ook een pakket flankerende maatregelen voorzien. Antwerps schepen Koen Kennis wijst onder meer op de bouw en uitbreiding van Park and Rides (P+R’s). Zo moeten de P+R’s in Wommelgem, Merksem, Linkeroever en Luchtbal zorgen voor duizenden extra parkeerplaatsen in de omgeving van de stad.

bron: Belga