Dienstplicht telt mee voor pensioen

Dienstplicht telt mee voor pensioen

Vanaf de zomer 2017 zal de vervulde leger- of burgerdienst, die in 1994 werd afgeschaft, in alle gevallen meetellen voor de opbouw van een pensioen. Dat schrijft De Standaard. De maatregel maakt deel uit van het pakket pensioenmaatregelen dat de federale regering enkele dagen geleden overeenkwam. Door de dienstplicht te laten meetellen voor het pensioen worden de diverse pensioenstelsels geharmoniseerd. Zo telt momenteel de periode van legerdienst wel (of gemakkelijker) mee voor ambtenaren en voor zelfstandigen, vooral bij de werknemers telt die tijd niet automatisch mee.

Bovendien vindt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) dat leger- en burgerdienst sowieso als gewerkte jaren kunnen worden geïnterpreteerd.Volgens het kabinet-Bacquelaine zal de maatregel het eerste jaar minder dan 1 miljoen euro kosten. Maar er bestaat wel een cumulatief effect. Elk jaar komt minstens hetzelfde bedrag erbovenop.

Het is niet duidelijk hoeveel voormalige miliciens en gewetensbezwaarden door de maatregel een of twee pensioenjaren extra krijgen.

bron: Belga