Brusselse gemeenten “nemen hun verantwoordelijkheid niet op”

Brusselse gemeenten "nemen hun verantwoordelijkheid niet op"

De negentien Brusselse gemeenten laten na lokale integrale veiligheidscellen (LIVC’s) op te richten. Nochtans staat de oprichting van zo’n cellen in de omzendbrief die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft rondgestuurd over de aanpak van foreign terrorist fighters. Maar de Brusselse gemeenten “nemen hun verantwoordelijkheid niet op” en “leggen de omzendbrief naast zich neer”. Zo zei Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) in antwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Joris Poschet. In de omzendbrief van Jambon over de foreign terrorist fighters krijgen de steden en gemeenten de opdracht een lokale intetgrale veiligheidscel (LIVC) op te richten. Zo’n LIVC is een lokaal gemeentelijk overlegplatform waar informatie kan uitgewisseld worden tussen sociale diensten, preventiediensten, de lokale task force en het bestuur. In zo’n cel kunnen ook afspraken gemaakt worden over de opvolging van foreign terrorist fighters.

Volgens minister Homans, die op Vlaams niveau de aanpak van radicalisering coördineert, worden er op Vlaams niveau inspanningen gedaan. “De Vlaamse lokale besturen zijn echt wel een voorbeeld. Ik kan u zeggen: de LIVC’s in Vilvoorde, Hasselt, Menen, Antwerpen en Mechelen werken heel voortreffelijk”, aldus Homans.Maar in Brussel loopt er volgens de N-VA-minister nog een en ander mank. “De 19 Brusselse gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid niet op in het oprichten van LIVC’s. “Ik vind het zeer jammer dat de Brusselse gemeenten die omzendbrief van collega Jambon eigenlijk gewoon naast zich neerleggen”, aldus Homans. Eerder had ook al de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (sp.a) erop gewezen dat de Brusselse gemeenten de betrokken omzendbrief negeren.

bron: Belga