ACV voert eerste actie tegen “experimenten van Kris Peeters”

ACV voert eerste actie tegen "experimenten van Kris Peeters"

De christelijke vakbond ACV heeft op het Brusselse Albertinaplein een eerste actie gehouden voor het behoud van de 38-urenwerkweek. Een honderdtal militanten daagde op rond een bungeerun, een springkasteel waarin men aan een elastiek zo ver mogelijk moet proberen lopen. “De rek voor de werknemers is eruit”, luidde de slogan. De federale regering besliste tijdens de recente begrotingscontrole om de 38-urenweek te vervangen door een annualisering (berekening van de arbeidsuren over een jaar) van de arbeidstijd met periodes waarin meer of minder gewerkt wordt. Concreet zal tot 45 uur per week en 9 uur per dag gewerkt kunnen worden. Ook de uitbetaling van overuren wordt versoepeld en er komt een aangepast kader voor occasioneel overwerk.

De vakbonden steigerden. Niet alleen inhoudelijk, maar ook omdat de regering volgens hen het sociaal overleg negeert. “Deze experimenten van Peeters (minister van Werk, red.) dienen om het geklungel van de regering, die de begroting niet in evenwicht krijgt, te maskeren”, zegt Pia Stalpaert, voorzitster ACV Voeding en Diensten. “Men moet ook ophouden met ons afschilderen als ouderwets. We nemen als vakbond wel degelijk onze verantwoordelijkheid. In de horeca werd de annualisering al eerder ingevoerd, maar na sociaal overleg. Wij zijn niet tegen, maar men moet het niet sowieso invoeren voor Jan en alleman.”bron: Belga