“Franse spellinghervorming heeft geen gevolgen voor het Nederlands”

Franse spellinghervorming heeft geen gevolgen voor het Nederlands

De spellinghervorming van de Franse taal heeft geen gevolgen voor de spelling van het Nederlands. Dat heeft de Commissie Spelling van de Nederlandse Taalunie beslist na een vergadering over deze kwestie en bevestigd aan Belga. Om het Frans eenvoudiger te maken werd onder meer beslist om het accent circonflexe te laten verdwijnen in een aantal woorden, waardoor maîtresse voortaan bijvoorbeeld als maitresse wordt gespeld. Uit het woord “oignon” verdwijnt de i omdat die niet wordt uitgesproken.

De Academie Française stelde al in 1990 voor om het accent circonflexe boven de i en de u facultatief te maken. Vanaf 2008 werd deze spelling in het Franse onderwijs als voorkeurspelling gehanteerd. Onlangs ontstond er grote commotie in Frankrijk naar aanleiding van het besluit van Franse uitgevers van schoolboeken om dit jaar de schoolboeken in de “nieuwe” spelling te gaan drukken.“Deze spellingaanpassing in Frankrijk heeft voor het Nederlands verder geen gevolgen”, zo laat de Spellingcommissie van de Taalunie weten. “De spelling van woorden in het Nederlands die uit het Frans overgenomen zijn (met accent en al), blijft ongewijzigd. Deze woorden worden beschouwd als ingeburgerd in het Nederlands en hoeven niet meer te voldoen aan de regels van hun land van herkomst. Bovendien betreft het een facultatieve wijziging en geen definitieve verandering. Een ander belangrijk argument is dat wij op dit moment zelf terughoudend zijn in het veranderen van de spelling van woorden omwille van het belang van de herkenbaarheid van woordbeelden bij spelling en de uitgesproken wens tot spellingrust.”

De Commissie Spelling van de Nederlandse Taalunie geeft bij wijze van uitsmijter nog deze vaststelling mee: “In het Nederlands schrijven we het woord neanderthaler (met een h), terwijl een Duitse spellingwijziging ervoor heeft gezorgd dat ze het woord daar inmiddels als Neandertaler (zonder h) schrijven.”

In een toelichting bij de Woordenlijst hoort daar volgende uitleg bij: de Duitse spellingwijziging die na de ontlening van het woord in het Nederlands heeft plaatsgevonden, heeft geen invloed op de Nederlandse spelling. In het Nederlands wordt het woord als een soortnaam gebruikt en niet als een eigennaam, vandaar dat het geen hoofdletter krijgt.

bron: Belga