Europees Parlement wil gecentraliseerd asielsysteem

Europees Parlement wil gecentraliseerd asielsysteem

Het Europees Parlement breekt een lans voor een nieuw asielbeleid. In een resolutie schaarde een brede meerderheid van het halfrond zich achter een gecentraliseerd systeem voor de indiening en verwerking van asielaanvragen in Europa. De huidige vluchtelingencrisis heeft voor de Europarlementsleden afdoende aangetoond dat het huidige asielsysteem niet houdbaar is. Ze vragen dan ook een grondige herziening van de zogenaamde Dublin-regels die bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. In principe is dat het land waarlangs een asielzoeker de Europese Unie binnenkomt, maar die regel legt volgens het parlement te veel druk op de landen aan de buitengrenzen.

In de resolutie, goedgekeurd met 459 tegen 206 stemmen bij 52 onthoudingen, ijveren de Maltese christendemocrate Roberta Metsola en de Italiaanse sociaaldemocrate Kashetu Kyenge voor een gecentraliseerd systeem voor asielaanvragen, dat functioneert op basis van de hotspots. Vanuit die toegangspunten aan de buitengrenzen moeten asielzoekers snel gespreid worden over het continent.De resolutie blikt vooruit naar het voorstel dat de Europese Commissie tegen de zomer op tafel wil leggen. Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos ziet twee opties: nieuwe criteria of het behoud van Dublin, maar dan met een mechanisme dat een spreiding verzekert van zodra een bepaalde drempel wordt overschreden. Maar in beide gevallen zullen asielzoekers gespreid moeten worden over de lidstaten, zo beklemtoonde hij dinsdag tijdens het debat in Straatsburg.

In afwachting vragen de Europarlementsleden nogmaals aan de lidstaten om de bestaande afspraken over de overbrenging van 160.000 asielzoekers van Griekenland en Italië te honoreren. Daarnaast dringen ze ook aan op een voor alle lidstaten bindend systeem om vluchtelingen vanuit derde landen in Europa te hervestigen, als een veilig alternatief voor de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee. Tegelijkertijd moet werk worden gemaakt van Europese akkoorden met veilige derde landen over asielzoekers wiens aanvraag is verworpen.

bron: Belga