“Uitgaven voor nieuwe beveiliging ingang Senaat nutteloos”

Uitgaven voor nieuwe beveiliging ingang Senaat nutteloos

De beveiliging aan de ingang van de Senaat aan de Leuvenseweg wordt vernieuwd. Maar volgens N-VA-deelstaatsenator Karl Vanlouwe zijn de uitgaven daarvoor, samen 126.000 euro, “nutteloos”. “Er zijn in de Senaat minder dan 100 bezoekers per week. We zouden beter de ingang van de Kamer gebruiken en zo de kosten voor de renovatie van een ingang die toch amper gebruikt wordt, besparen”, legt Vanlouwe uit. De Senaat wil de ingang aan de Leuvenseweg 7 renoveren en beter beveiligen. Zo is beslist dat er een bagagescanner en een metaaldetector komen. De onthaalbalie wordt vernieuwd, er worden camera’s geplaatst en er komen automatische portieken. Totale kostenplaatje: 126.000 euro.

N-VA-deelstaatsenator Karl Vanlouwe noemt die uitgaven “nutteloos”. Vanlouwe: “Het is zeker niet zo dat wij veiligheid onbelangrijk vinden. Maar er bestaat een ingang voor bezoekers aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers die aansluit bij de ingang van de Senaat. Deze ingang kan ook gebruikt worden voor het beperkt aantal bezoekers van de Senaat. Zo zijn er minder dan 100 bezoekers per week voor de Senaat. Dus minder dan 20 bezoekers per dag. Het getuigt niet van efficiëntie en goed beheer van overheidsmiddelen om te investeren in renovatie en beveiliging van een ingang die amper gebruikt worden”.Vanlouwe wijst erop dat de ingang die gebruikt wordt voor officiële ontvangsten (dat is de ingang aan de Wetstraat) ook gedeeld wordt door Kamer en Senaat. Ook de andere ingang zou volgens Vanlouwe best samengevoegd worden, met name aan de ingang van Kamer (Leuvenseweg 13). “Bovendien is de veiligheid beter gegarandeerd met één ingang dan in te staan voor beveiliging aan meerdere ingangen”, aldus Vanlouwe.

bron: Belga