“Opening Vervoort gebruiken om debat ten gronde te voeren”, vindt Bonte

Opening Vervoort gebruiken om debat ten gronde te voeren

Kamerlid Hans Bonte (sp.a) vindt dat de “belangrijke opening” die Brussels minister-president Rudi Vervoort maakt in het debat over de Brusselse politiezones moet worden gebruikt om meteen het debat ten gronde te voeren in het parlement. Vervoort gaat weliswaar niet in op de suggestie om één Brusselse zone te creëren, maar Bonte blijft erbij dat één structuur nodig is die op gewestelijk niveau wordt aangestuurd, zowel voor preventie als veiligheidsorganisatie. De Brusselse regeringsleider schoof vanmorgen een alternatief naar voren voor de eenmaking van de zes Brusselse politiezones. Vervoort wil zijn taak als coördinator van de preventie en veiligheid zo ruim mogelijk invullen, om zo de politiezones beter te doen samenwerken. “De dienst preventie en veiligheid staat zo goed als klaar en kan in juli operationeel worden”, luidt het in De Standaard. Vervoort wil ook een regionaal crisiscentrum oprichten, waar alle diensten aan meewerken, van de sociale diensten tot het openbaar vervoer.

Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, vindt het alvast een goede zaak dat Vervoort bereid is het taboe te doorbreken en het debat over de eenmaking van de zones aan te gaan. Hij leest in het interview vooral dat de minister-president inziet dat er momenteel te weinig samenwerking is en dat rond preventie samenwerking op gewestelijk niveau nodig is.Voor Bonte moet het debat nu broodnodig ten gronde worden gevoerd in het parlement. Hij is ervan overtuigd dat zo’n debat zal aantonen dat de meest evidente oplossing erin zal bestaan naar één politiezone te gaan. “Je kan geen performant veiligheidsbeleid voeren in onze hoofdstad zonder echte eenheid van commando”, aldus de sp.a’er.

Hij betreurt tot slot dat het debat voor een stuk communautair wordt bekeken. Het zijn weliswaar de Vlaamse partijen die al langer op die eengemaakte zone aandringen, maar toch stelt Bonte dat er maar één criterium mag zijn: veiligheid en een efficiënte veiligheidsorganisatie. “Iedereen heeft baat bij een performante en efficiënte organisatie”, vindt Bonte.

bron: Belga