Ambtenaren moeten langer aan de bak

De federale regering heeft een aantal maatregelen getroffen waardoor de pensioenen van de ambtenaren getroffen worden. De vakbonden «voelen zich gepakt» en graven de strijdbijl op.

Waarover gaat het?
De federale regering wil de pensioenstelsels beter op elkaar afstemmen. Dat betekent dat een aantal gunstmaatregelen voor ambtenaren wegvalt, zoals het opsparen van niet gebruikte ziektedagen tot aan het einde van hun loopbaan. Dat betekent dat ze langer zullen moeten werken voor hetzelfde pensioen. «Er zijn vandaag 57 verschillende manieren waarom ambtenaren vervroegd kunnen stoppen met werken, terwijl ze toch pensioen blijven opbouwen. Dat moet anders», stelt minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA, foto).Hoe wordt er gereageerd?
Hoewel Vandeput verzekert dat niemand een lager pensioen zal krijgen, klopt dat volgens John Crombez niet. «Militairen, politiemensen, verplegers of leerkrachten gaan wél pensioen verliezen», stelt de sp.a-voorzitter. «Sommigen zullen bovendien zeven jaar langer moeten werken om hetzelfde pensioen te krijgen.»

Ook de ambtenarenbonden zijn niet te spreken over de maatregelen. Ze «voelen zich gepakt», aldus Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten. De ambtenarenbonden waren eerder door de minister van Pensioenen gerustgesteld. «Nu krijgen we deze koude douche.»

Wat nu?
ACV zat gisterenmiddag al samen met de socialistische overheidsbond ACOD. «We zullen zeker reageren», klonk het bij ACOD. Over wat dat precies inhoudt, wil vicevoorzitter Chris Reniers nog niets kwijt. Eerst zullen alle leden gecontacteerd worden om vervolgens een reactie te bepalen. Alle syndicale acties zijn daarbij mogelijk.