Crevits wil “snel overleg” met pensioenminister Bacquelaine

Crevits wil "snel overleg" met pensioenminister Bacquelaine

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil op korte termijn een overleg met federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). Ze wil graag weten wat er precies in het akkoord over de ambtenarenpensioenen staat over de leraren. Dat stelt het kabinet-Crevits zondag in een reactie bij Belga. De CD&V-minister wijst er ook op dat minister Bacquelaine in oktober 2015 nog stelde “dat het verkeerd is te stellen dat de diplomabonificatie bij de berekening van het ambtenarenpensioen zal worden afgeschaft”.
De federale regering heeft beslist om in het kader van de begrotingscontrole ook in te grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo zullen de studiejaren van ambtenaren op termijn niet meer meetellen als gewerkte jaren voor het pensioen. Dat betekent dat ambtenaren langer moeten werken om aan een volledig pensioen te komen. Ambtenaren krijgen wel, net als werknemers, de kans om via een afkoopsom hun studiejaren te regulariseren. Dat betekent dat de studiejaren na betaling van een bedrag toch nog meetellen als gewerkte jaren.

Op die pensioenplannen volgden heel scherpe reacties van onder meer de Christelijke Onderwijscentrale (COC), de liberale onderwijsvakbond VSOA Onderwijs en oppositiepartij sp.a. Zij wijzen niet alleen op de negatieve impact op de lerarenpensioenen, maar stellen ook dat de federale ingreep het Vlaamse lerarenloopbaandebat op de helling dreigt te zetten.Er wordt daarbij ook op gewezen dat minister Crevits in oktober 2015 van Bacquelaine de garantie had gekregen dat de diplomabonificatie niet zou worden afgeschaft bij de berekening van de ambtenarenpensioenen. Het kabinet-Crevits bevestigt dat Bacquelaine dat in oktober 2015 heeft gesteld. Daarom dringt de CD&V-minister nu ook aan op een snel overleg “om de details van het akkoord over de pensioenen voor leraren te kennen”. “De minister wil ook weten wat de omvang, modaliteiten en plaats van het sociaal overleg zijn bij de genomen maatregelen”.

bron: Belga