Voka over begroting: “nog structurele maatregelen nodig”

Voka over begroting: "nog structurele maatregelen nodig"

Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, is tevreden dat de federale regering haar begrotingscontrole tot een goed einde heeft gebracht en werk maakt van een aantal structurele hervormingen. Positief is verder dat de regering het beoogde begrotingsevenwicht in 2018 blijft aanhouden, wat noodzakelijk is in de gezondmaking van de openbare financiën. Maar daarvoor zullen nog structurele maatregelen nodig zijn, waarschuwt Voka. Het akkoord omvat duidelijke keuzes en maakt meer flexibele arbeidstijden mogelijk in het kader van werkbaar en wendbaar werk. Het is postief dat de regering het mogelijk maakt om af te stappen van de traditionele 38-urenweek en te evolueren naar jaarflexibiliteit. “Dit is een belangrijke stap richting meer werkbaar werk”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder.

“Door het systeem van jaarflexibiliteit zullen werknemers veel meer zelf kunnen invullen hoe ze hun tijd besteden. Werkgevers kunnen dan weer sneller inspelen op de vraag van de markt. Het is een win-win voor alle partijen”, meent Voka.De aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting biedt nieuwe kansen. Voka waarschuwt wel dat de ingrepen in het vormingsbeleid en de uitkering van de arbeidsongeschiktheid niet mogen leiden tot een verhoging van de loonkost.

Ook inzake de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid dringt Voka aan op overleg en verduidelijking. Voka is wel tevreden met het “responsabiliserende en activerende luik” in het vernieuwde beleid.

Wat de hervorming van de vennootschapsbelasting betreft, zijn alle ondernemingen vragende partij voor een meer transparante en lagere belasting. “Een nieuwe vennootschapsbelasting moet rechtszeker, competitief voor alle bedrijven en eenvoudiger worden.”

bron: Belga