Premier Michel: “Federale begroting is ernstige oefening”

Premier Michel: "Federale begroting is ernstige oefening"

“Een serieuze en geloofwaardige oefening”. Zo bestempelt premier Charles Michel het begrotingsakkoord dat zijn regering heeft bereikt. De keuze voor structurele ingrepen op het vlak van arbeidsmarkt en pensioenen zou ook een positieve impact moeten hebben op de budgettaire oefeningen van 2018 en 2019. “Met deze begrotingsoefening bewestigen we onze wil om tegen 2018 naar een structureel evenwicht te gaan”, aldus Michel. Geflankeerd door zijn bijna voltallige regeringsploeg stelde Michel het bereikte begrotingsakkoord voor. Met een inspanning van 0,6 procent of 2,2 miljard euro komt de federale regering niet alleen tegemoet aan de vraag van Europa maar blijft de begroting ook “op koers”, klinkt het.

Naast een aantal technische correcties voor 153 miljoen euro en de neutralisering van een aantal uitgaven op het vlak van veiligheid en asiel voor 462 miljoen euro wordt het gat gedicht met een pakket van 1,6 milard euro aan maatregelen. Het gaat onder meer om besparingen in de primaire uitgaven voor 260 miljoen euro en in de sociale uitgaven (zoals pensioenen, werk en gezondheidszorg) voor 454 miljoen euro. Verder zijn er ook voor bijna 570 miljoen euro bijkomende fiscale ontvangsten voorzien.Volgens Michel is het belangrijk dat de maatregelen niet raken aan de noodzakelijke jobcreatie en dat een aantal “structurele hervormingen” wordt voortgezet. Michel verwijst naar de geplande hervorming van de arbeidsmarkt (met de annualisering van de arbeidstijd, nieuwe regeling voor overuren,…), de maatregelen rond de deeleconomie, de harmonisering van de pensioenen en het sneller activeren van langdurig zieken. Verder krijgt minister van Financiën Johan Van Overtveldt een mandaat om de vennootschapsbelasting te hervorming.

Michel spreekt van een “ernstige en geloofwaardige oefening”. “Dit is belangrijk voor het imago van ons land. Hiermee tonen we dat we niet alleen ons best doen op het vlak van veiligheid, maar ook op socio-economisch vlak”.

bron: Belga