“Historische stap achteruit voor werknemers”

Historische stap achteruit voor werknemers

PS-voorzitter Elio Di Rupo noemt het bereikte begrotingsakkoord van de federale regering “schadelijk op drie vlakken”. Zo bestempelt hij het beheer van de begroting “amateuristisch en kafkaiaans” en is het fiscale en sociale beleid “onrechtvaardig”. Voor de werknemers betekent de afschaffing van de 38-urenweek volgens de PS-voorzitter “een historische achteruitgang”. “Voor de werknemers betekent het terug naar een eeuw geleden”, aldus Di Rupo. Volgens Di Rupo had de regering-Michel een efficiënt beheer van de overheidsfinanciën beloofd, maar gebeurt er het tegendeel. “Men behoudt irrealistische maatregelen (zoals het redesign van de overheid – zeg maar bijkomende besparingen – voor 100 miljoen euro). Dat soort amateurisme in het beheer van de staat maakt ons bijzonder ongerust”, aldus Di Rupo.

Wat de flexibilisering van de werkweek en de afschaffing van de 38-urenweek betreft, is er volgens Di Rupo sprake van een “grote verslechtering voor de werknemers”. “Werknemers zullen in 2017 meer moeten werken dan in de jaren 60. Per dag zullen ze ook langer moeten werken dan werknemers in de jaren 20”, betreurt de PS-voorzitter. Volgens hem is het systeem enkel in het voordeel van de werkgever en, is het “schadelijk voor de werknemers”.Ook over de geplande hervorming van de ambtenarenpensioenen is Di Rupo niet te spreken. “Zij zullen hun pensioen in belangrijke mate zien verlagen”, klinkt het.

En ook op fiscaal een sociaal vlak ziet Di Rupo weinig reden tot juichen. Zo treft de accijnsverhoging op tabak en diesel – een maatregel die 150 miljoen euro moet opleveren – alle burgers ongeacht hun inkomsten. Verder blijft de regering vasthouden aan de fiscale regularisatieregeling voor fraudeurs.

Nochtans is er volgens de PS een andere manier om het gat dicht te rijden, namelijk door het aanpakken van de grote vermogens. Dat zou volgens de Franstalige socialisten – verwijzend naar het Rekenhof – alleen al tot 2,3 miljard euro kunnen opleveren.

bron: Belga