Federale begroting – “Mix van noodzakelijke en pijnlijke maatregelen”

“Een mix van noodzakelijke, maar ook enkele pijnlijke maatregelen voor ondernemers en kmo’s”, zo bestempelt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) het federale begrotingsakkoord. Het NSZ is tevreden dat de vennootschapsbelasting zal aangepast worden in het voordeel van de kmo’s, dat er werk zal gemaakt worden van een officieel statuut voor student-ondernemers en dat door de aanslagen getroffen sectoren extra ondersteund zullen worden.
Maar de organisatie heeft ook “ernstige bedenkingen” bij de vervroegde ingang van een aantal accijnsverhogingen en de annualisering van de werktijd. Ook rond het actieplan rond langdurig arbeidsongeschikten is volgens het NSZ nog te veel onduidelijkheid. “Er kan geen sprake zijn om het gewaarborgd loon bij ziekte uit te breiden op kosten van de werkgevers”, benadrukt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

bron: Belga