Federale begroting – ‘Federale begrotingsmaatregelen maken einde aan Vlaams loopbaandebat’

Als de volgende dagen blijkt dat er geraakt wordt aan de onderwijspensioenen, en dit zonder compenserende maatregelen op Vlaams niveau, dan wordt een Vlaams loopbaanpact gewoon onmogelijk. Dat stelt Jos Van Der Hoeven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), in een reactie op het akkoord over de federale begrotingsbijsturingen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voert sinds 27 oktober 2015 gesprekken met de sociale partners om te komen tot een loopbaanpact. De begrotingsbijsturingen waarover de federale regering een akkoord bereikte, maken zo’n pact nu onmogelijk. “Men kan op Vlaams niveau geen maatregelen zoeken die de lerarenloopbaan aantrekkelijker moeten maken en ondertussen oogluikend toestaan dat de federale regering maatregelen neemt met minstens het tegenovergestelde effect”, hekelt Van Der Hoeven in een persbericht.
“Als de studiejaren niet meer meetellen voor de berekening van het overheidspensioen, dan zullen de onderwijspensioenen dalen met 7 tot 10 procent. Als de pensioennoemer 55 wijzigt in pensioennoemer 60, dan dalen de onderwijspensioenen met 8,33 pct. Beide maatregelen samen betekenen een vermindering van de onderwijspensioenen met 15 tot 20 procent”, rekent de COC voor.

bron: Belga