Damien Thiéry tekent beroep aan tegen niet-benoeming als burgemeester

Damien Thiéry tekent beroep aan tegen niet-benoeming als burgemeester

Kamerlid Damien Thiéry (MR) heeft zopas, zoals verwacht, bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het feit dat Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) de beslissing vernietigde die de gemeenteraad van Linkebeek op 29 februari goedkeurde om hem opnieuw voor te dragen als burgemeester van deze faciliteitengemeente. Het is deze legislatuur al de derde keer dat Thiéry bij dit rechtscollege een beslissing tot niet-benoeming als burgemeester aanvecht.
Homans weigert Thiéry te benoemen wegens overtredingen van de taalwetgeving, onder meer bij het versturen van oproepingsbrieven voor verkiezingen. Omdat de Franstalige meerderheid van Linkebeek bleef weigeren een andere kandidaat-burgemeester voor te dragen, benoemde Homans vorig najaar het Vlaamse oppositielid Eric De Bruycker (Prolink) als burgemeester. Uit protest hiertegen namen alle 13 Franstalige raadsleden collectief ontslag, zodat er op 13 december voor deze zetels nieuwe gemeenteraadsverkiezingen werden georganiseerd. De LinkeBeek (LB)-fractie van Thiéry heroverde bij deze verkiezingen opnieuw alle 13 zetels.

Homans vernietigde de gemeenteraadsbeslissing van 29/02 omdat volgens haar door de eerdere beslissingen van de Raad van State in het beroep dat Thiéry aantekende hij deze legislatuur niet meer kan benoemd worden.Volgens Thiéry en zijn Franstalige meerderheid is dat echter wél het geval. Men verwijst hierbij naar het feit dat De Bruycker inmiddels ontslag nam als burgemeester, nieuwe verkiezingen werden georganiseerd en de oproepingsbrieven bij deze verkiezingen verstuurd werden overeenkomstig een arrest van de Raad van State. Dor de vernietiging van de raadsbeslissing blijft De Bruycker overigens vooralsnog dienstdoend burgemeester.

bron: Belga