Burgemeester van Vorst wil opnieuw 19 politiezones in Brussel

Burgemeester van Vorst wil opnieuw 19 politiezones in Brussel

Marc-Jean Ghyssels (PS), de burgemeester van Vorst en Brussels parlementslid, pleit vanmorgen in La Libre Belgique voor een terugkeer naar een Hoofdstedelijk Gewest met 19 politiezones. Ghyssels dient zo de pleitbezorgers van een fusie van de huidige zes politiezones van antwoord. Het zijn vooral de Vlaamse partijen, met de N-VA voorop, die de verschillende korpsen graag in één zone zouden willen integreren.

Volgens de PS-burgemeester zou een politiezone per gemeente de agenten de kans geven een betere terreinkennis op te bouwen. Het parket en de gerechtelijke politie kunnen dan de informatiedoorstroming tussen de verschillende zones verzorgen, zoals dat ook nu al het geval is, zegt Ghyssels.bron: Belga