Vlaams Belang wil islamiseringsgraad in kaart brengen

Vlaams Belang wil islamiseringsgraad in kaart brengen

Vlaams Belang heeft vanmiddag de interactieve website islamwatch.net voorgesteld, waarmee de partij de islam in Vlaanderen wil opvolgen en monitoren. “Steeds meer boeten we in op de vrijheden, rechten en verworvenheden van onze democratische en Westerse samenleving”, zei Kamerlid Filip Dewinter. Indien de partij informatie binnenkrijgt over strafbare feiten, worden die onmiddellijk gemeld aan de bevoegde instanties, verzekerde hij. Daarnaast heeft Vlaams Belang ook een islamiseringsindex voor Vlaanderen uitgewerkt om een zicht te krijgen op de islamisering van het gewest. Via de website kunnen meldingen worden gedaan wat Dewinter omschrijft als ‘feiten van islamisering’ zoals een nieuwe moskee in de buurt, activiteiten van islamitische organisaties, een halalwinkel of -slager in de straat, gescheiden zwemmen, gesluierde loketbedienden of leerkrachten. Aan de website is ook een twitteraccount gekoppeld: islamwatchVL. Voor Dewinter is het belangrijk dat de feiten al deze feiten geregistreerd worden. “Op deze manier kunnen we nagaan hoe de islamisering in onze steden en gemeenten evolueert en toeneemt, en kunnen we daar gepaste politieke gevolgen aan geven”, stelde hij.

Filip Dewinter verduidelijkte dat de partij al langer aan de website aan het werken was, maar dat het project versneld werd naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart. Hij benadrukte dat de website geen inbreuk vormt op de antiracismewetgeving. Hij reageerde daarmee op het Europees netwerk tegen racisme ENAR dat volgens de de website van EurActiv stelde dat de ‘verklikkingswebsite’ in overtreding is met de Belgische en Europese regels. Vlaams Belang zal de meldingen op de website, die al dan niet anoniem kunnen gebeuren, filteren. “We zijn niet geïnteresseerd in persoonlijke informatie omwille van de privacy”, benadrukte hij nog.

Vlaams Belang onderneemt ook een ‘poging tot wetenschappelijke benadering’ van de problematiek. Studiedienstmedewerker Sam van Rooy heeft net als voor Antwerpen eerder een islamiseringsindex uitgewerkt op basis van drie factoren: het percentage moslims (5,1% voor Vlaanderen), het percentage scholen dat islamonderricht aanbied (27%) en het aantal moskeeën, afgezet tegen de totale oppervlakte (0,012). Dat levert een cijfer van 32,11 op, dat op dit ogenblik weinig betekent, maar dat later wel een evolutie in de tijd kan aangeven, aldus van Rooy.

bron: Belga